Ester de Izaguirre

Erkänd poet, medlem av SADE, skriver: “Alejandro Guillermo Roemmers vitala erfarenhet kommer till uttryck med öppenhet och svårfunnen ordrikedom, i ett versmått som går från fri vers till klassisk och modern sonett, i vilket djupet och formen harmoniserar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *