Filantropi

Franciscus gymnasium

”Börja med det nödvändiga, försök sedan med det sannolika. Plötsligt gör du det omöjliga.”

 

Detta är en skola för elever med låga inkomster från Paysandú i Uruguay och som bedriver fantastisk bra utbildning.

Det är det första heltidsbedrivna katolska, kostnadsfria och privatstyrda utbildningscentret i Uruguays inland.

Syftet är att undanröja den kunskapslucka som råder bland ungdomar, att se till att de fortsätter sin skolgång och att de inte hoppar av trots de olika svårigheter de ställs inför.

 I gymnasieskolan får de möjlighet att förverkliga hela sin potential, oberoende av vilka geografiska eller sociala förhållanden de kommer ifrån.

 ”Vi drömmer om den dag i våra liv där alla barn har tillgång till bra utbildning och vi fortsätter oförtröttligt vårt arbete med att skapa möjligheter för morgondagen.”