Filantropi

“Aunar Initiative”, UNICEF.

Plan för åtgärder under Covid-19.

 

Unicef Argentina lanserade denna nationella plan för att ge hjälp åt institutioner och hem för barn och ungdomar, med tanke på pandemins eventuella konsekvenser för den mest utsatta befolkningen.

Satsningen utvecklades av sekretariatet för barn, ungdomar och familjer tillsammans med Unicef och har nått ut till över 10 000 pojkar och flickor som bor på provinsiella och kommunala institutioner och sociala organisationer runt om i landet.

 Man har delat ut så kallade Aunar-kort med ett på förhand insatt belopp för inköp av städ- och fritidsutrustning, med tanke på den förebyggande och obligatoriska isoleringen och sociala distanseringen i olika former beroende på region.

Alla intäkter från försäljningen av hans roman ”Living is written in the present” doneras till UNICEF i Argentina för att stödja satsningen på Aunar-kort.