Filantropi

Den unge prinsens återkomst har nått ut till skolorna.

Den erbjuds som en lärobok, som ett verk fullt av värden. Tack vare de donerade exemplaren från Alejandro G. Roemmers har man anordnat tävlingar i de olika provinserna i Argentina för att i samarbete med utbildningsdepartementet uppmuntra och befrämja läsning och de värderingar som den syftar till att stärka och främja. ”De här tävlingarna har sitt ursprung i det formande och gränsöverskridande värde som läsningen ger för att bygga upp kunskap, kultur och den egna identiteten”.

Tävlingarna riktar sig till elever i grundskolans årskurs 2 och gymnasiets årskurs 1 för att uppmuntra till läsning och skrivning och även sprida mänskliga värderingar och få dem att fundera över vilka behov vi har som samhälle för att komma vidare.