Filantropi

Restaurering av kyrkor och församlingar under perioden av isolering

Han restaurerade kyrkor och gav hjälp till familjer och församlingar under tiden för den sociala isoleringen till följd av Covid-19-pandemin, och var en av de främsta medarbetarna vid restaureringen av helgedomen ”Our Lady of Lourdes” i Santos Lugares.

 Restaureringen av helgedomen Our Lady of Lourdes inleddes under 2019, och trots pandemin fortskrider arbetet. Under större delen av förra året hölls mässor i helgedomens utanförliggande grotta, och för närvarande pågår förbättringar av tillträdesramperna och golven för att iordningställa den för det stora antal pilgrimer som dagligen besöker den.