Filantropi

Inrättande av den ibero-amerikanska Alejandro Roemmers-professuren för verksamheter inom kultur och kreativitet.

vid Miguel Hernández universitet i Spanien.

Detta projekt uppstod i syfte att främja och ge mervärde åt de kulturella och kreativa verksamheterna i Spanien och Latinamerika med hjälp av forskning och uppmuntran av entreprenörskap.

Professuren, sponsrad av honom, är avsedd att uppmuntra till forskning inom kreativ ekonomi, och av den anledningen är hans mål att ta reda på hur det vetenskapliga arbetet på detta område ser ut i de ibero-amerikanska länderna och föreslå nya forskningsområden som kan leda till förbättringar på området.