Filantropi

Saun hedersmedlem

Saun är en plattform som fungerar som en länk mellan människor som vill hjälpa och människor som är i behov av den hjälpen.

 Det är en fantastisk plats där man kan uttrycka sig socialt, med ett ekosystem som bygger på samarbete och stöd, i en miljö präglad av kamratskap och kärlek, som vägleder, sammanlänkar och stärker dem som har möjlighet att förändra livet för EN person eller familj i en utsatt situation.

Organisationen är uppkallad efter det första barnet vars liv förändrades 2014 tack vare Gonzalo Erize, organisationens grundare. Gonzalo fortsatte därefter att resa genom Argentina och Sydostasien med ett enda mål: att förändra tillvaron för människor. Det hela var möjligt tack vare stödet från ett ekosystem som utgjordes av människor, verktyg och resurser som följde med och gav honom styrka.

”Om vi kan räkna med stöd från ekosystemet kan vi alla förändra livet för vem som helst.”