Filantropi

Sponsring av workshops för läsning genom SADE (Argentinska författarsällskapet).

Att läsa är en bra vana, inte enbart för att det är underhållande utan också ur en personlig synvinkel då det gynnar kreativiteten och väcker känslor, berikar ordförrådet och förbättrar språkanvändningen, både muntligt och skriftligt.

Allt fler kulturella aktiviteter skapas kring böcker. Dessa workshops för läsning är kurser som sker i grupp och leds av en moderator som vägleder läsningen, föreslår böcker, håller i mötena och försöker få alla i gruppen att delta aktivt.

Alla deltagare läser samma text i syfte att dela med sig av sina egna tolkningar och på så vis fördjupa perspektivet för de andra deltagarna.

Dessa läs-workshops anordnas av det argentinska författarsällskapet med stöd av Alejandro G. Roemmers.