Den unge prinsens återkomst har nått ut till skolorna.

Den erbjuds som en lärobok, som ett verk fullt av värden. Tack vare de donerade exemplaren från Alejandro G. Roemmers har man anordnat tävlingar i de olika provinserna i Argentina för att i samarbete med utbildningsdepartementet uppmuntra och befrämja läsning och de värderingar som den syftar till att stärka och främja. ”De här tävlingarna har […]

Sponsring av workshops för läsning genom SADE (Argentinska författarsällskapet).

Att läsa är en bra vana, inte enbart för att det är underhållande utan också ur en personlig synvinkel då det gynnar kreativiteten och väcker känslor, berikar ordförrådet och förbättrar språkanvändningen, både muntligt och skriftligt. Allt fler kulturella aktiviteter skapas kring böcker. Dessa workshops för läsning är kurser som sker i grupp och leds av […]

Poesi av Miguel Hernández på UXart Virtual Museum

Projektet har fått stöd av ” Alejandro G. Roemmers” ibero-amerikanska professur för kulturella och kreativa verksamheter vid Miguel Hernández-universitetet, som gjort det möjligt att för första gången ta med poesi i galleriet på det virtuella museet. Programmet ger användaren en virtuell rekonstruktion av ett urval dikter i olika 4.0-format: virtuell verklighet, fängslande portaler, 3D-teknik, geolokalisering […]

Projekt: ”Agricultural San Francisco” Moçambique, Afrika.

  ”Agricultural San Francisco” är ett projekt som genomförs i Moçambique i Afrika, i en stad utan tillgång till dricksvatten. På området kommer man inrätta en jordbruksenhet och en yrkesskola för hela regionen, med konceptet: lokal ekonomisk utveckling. Dessutom upprättades ett jordbruksområde till förmån för samhället och en yrkesskola för hela regionen med syfte att […]

Nazareth Home, Peruanska Amazonas

”Barnen är inte framtiden, utan det nuvarande fullt av framtid.”   Detta är ett jourhem för barn som befinner sig i extrem fattigdom. Det är en viktig stöttepelare för barnens känslomässiga miljö, där deras personlighet, inre jämvikt och viljekontroll utvecklas. Här försöker man återupprätta rättigheterna för de fattigaste och mest utsatta barnen: rätten till en […]

Franciscus gymnasium

”Börja med det nödvändiga, försök sedan med det sannolika. Plötsligt gör du det omöjliga.”   Detta är en skola för elever med låga inkomster från Paysandú i Uruguay och som bedriver fantastisk bra utbildning. Det är det första heltidsbedrivna katolska, kostnadsfria och privatstyrda utbildningscentret i Uruguays inland. Syftet är att undanröja den kunskapslucka som råder […]