Filantropi

Empowering Economy (”Att stärka ekonomin”), i San Francisco, Jujuy, Argentina.

Empowering economy investerar, främjar och understödjer hållbar konsumtion. En sådan konsumtion minskar de negativa effekterna på klimatförändringen och gagnar vår hälsa.

Det hela utgår från några premisser: att tillhandahålla mat med ekologiska växtbaserade råvaror, hantverksmässiga och hållbara produkter samt komposterbara och biologiskt nedbrytbara produkter.

Projektet har tre huvudsakliga uppdrag: ett ekologiskt, ett socialt och ett ekonomiskt uppdrag som har till syfte att återvinna, förnya och ta hand om naturresurserna samt att införliva hållbarhet i vardagen, skapa inflytande i framväxande samhällen och öka medvetenheten om en ny sorts konsumtion som bidrar till ett broderligt, jämlikt och hållbart samhälle.

Projektet ”Empowering economy” i San Francisco leds av Alejandro Roemmers och erbjuder invånarna i hans samhälle utbildning på olika områden i syfte att utveckla en ekonomisk och social verksamhet som värnar om miljön.

San Francisco är en liten stad med 400 invånare som ligger cirka 130 kilometer från provinshuvudstaden San Salvador de Jujuy i norra Argentina. Här känns det mer logiskt att ta hand om naturen, och därmed infinner sig också tanken på att dra nytta av resurserna på ett ansvarstagande och hållbart sätt för att skapa ekonomiskt oberoende.

 Projektet bygger på att förmedla mänskliga värderingar som respekt, kärlek, fred, broderskap, lagarbete och oegennyttig hjälp – detta för att skapa en grund till att bygga den värld vi alla drömmer om.

 Begreppen var precisa: ge dem tillräckligt med verktyg för att kunna bedriva en hållbar och medveten utveckling som värnar om miljön. Utbildningen utarbetades genom workshops i syfte att radikalt förbättra deras livskvalitet och återknyta banden med deras förfäders seder och bruk. Byggnation, keramik, textil, biokosmetik och jordbruk var några av de hantverksyrken som lärdes ut under utbildningen för att stimulera varje deltagare till att starta ett eget företag och stärka banden mellan dem. Var och en av deltagarna var till 100 procent delaktig i projektet och här fanns också ett stort antal volontärer och kursledare som bosatte sig i staden och som inte bara delade med sig av sina kunskaper utan också gav sin tid för att följa med gemenskapen, något som ledde till att man knöt oskiljaktiga band till varandra.

Den lokala produktionen blev den viktigaste utgångspunkten till medveten konsumtion, vilket innebar ett återupprättande av det ömsesidiga samspelet mellan de ekosystem i vilka vi ingår.

Med projektet Empowering economy försöker vi kanalisera det andliga in i det materiella, vilket ger upphov till fria och självständiga städer som bildar rika livsmiljöer. Vi vill också göra det möjligt för samhällen att utvecklas i en mer rättvis och hållbar riktning som präglas av människovärde och värnandet om vår miljö.