Filantropi

Stiftelsen Ruru Seeds of Dawn, Monterrico i provinsen Jujuy, Argentina.

Stiftelsens syfte är att eftersträva och garantera de mest omfattande normerna vad gäller tillgång till rättslig prövning med lika villkor för alla invånare, samt att utforma och tillämpa policyer och program för att främja och stärka grundläggande rättigheter.

Alla nödvändiga musikinstrument har köpts in så att pojkarna, flickorna och ungdomarna har kunnat få en konstnärligt musikalisk utbildning av högsta klass som även innebär en plats för stöd och social inkludering.

 Stiftelsens mål är att förmedla mänskliga värderingar genom musik för att ge barn och ungdomar ett bättre livsprojekt och att försöka uppnå social utveckling genom andlighet. Arbetet bedrivs av musiklärare som förutom att undervisa också ger barnen och ungdomarna stöttning och även bjuder in föräldrar och mor- och farföräldrar till att delta på lektionerna för att arbeta tillsammans och på så sätt ytterligare verka för värden som solidaritet, empati, broderskap och gemenskap.