Projekt: ”Agricultural San Francisco” Moçambique, Afrika.

  ”Agricultural San Francisco” är ett projekt som genomförs i Moçambique i Afrika, i en stad utan tillgång till dricksvatten. På området kommer man inrätta en jordbruksenhet och en yrkesskola för hela regionen, med konceptet: lokal ekonomisk utveckling. Dessutom upprättades ett jordbruksområde till förmån för samhället och en yrkesskola för hela regionen med syfte att […]

Empowering Economy (”Att stärka ekonomin”), i San Francisco, Jujuy, Argentina.

Empowering economy investerar, främjar och understödjer hållbar konsumtion. En sådan konsumtion minskar de negativa effekterna på klimatförändringen och gagnar vår hälsa. Det hela utgår från några premisser: att tillhandahålla mat med ekologiska växtbaserade råvaror, hantverksmässiga och hållbara produkter samt komposterbara och biologiskt nedbrytbara produkter. Projektet har tre huvudsakliga uppdrag: ett ekologiskt, ett socialt och ett […]

Nazareth Home, Peruanska Amazonas

”Barnen är inte framtiden, utan det nuvarande fullt av framtid.”   Detta är ett jourhem för barn som befinner sig i extrem fattigdom. Det är en viktig stöttepelare för barnens känslomässiga miljö, där deras personlighet, inre jämvikt och viljekontroll utvecklas. Här försöker man återupprätta rättigheterna för de fattigaste och mest utsatta barnen: rätten till en […]

Restaurering av kyrkor och församlingar under perioden av isolering

Han restaurerade kyrkor och gav hjälp till familjer och församlingar under tiden för den sociala isoleringen till följd av Covid-19-pandemin, och var en av de främsta medarbetarna vid restaureringen av helgedomen ”Our Lady of Lourdes” i Santos Lugares.  Restaureringen av helgedomen Our Lady of Lourdes inleddes under 2019, och trots pandemin fortskrider arbetet. Under större […]

Franciscus gymnasium

”Börja med det nödvändiga, försök sedan med det sannolika. Plötsligt gör du det omöjliga.”   Detta är en skola för elever med låga inkomster från Paysandú i Uruguay och som bedriver fantastisk bra utbildning. Det är det första heltidsbedrivna katolska, kostnadsfria och privatstyrda utbildningscentret i Uruguays inland. Syftet är att undanröja den kunskapslucka som råder […]

Saun hedersmedlem

Saun är en plattform som fungerar som en länk mellan människor som vill hjälpa och människor som är i behov av den hjälpen.  Det är en fantastisk plats där man kan uttrycka sig socialt, med ett ekosystem som bygger på samarbete och stöd, i en miljö präglad av kamratskap och kärlek, som vägleder, sammanlänkar och […]