Filantropi

”Die, what is necessary”, tillsammans med ”Unicef” och ”Läkare utan gränser”.

Alla intäkter från försäljningen av hans senaste roman ”Die, what is necessary” går till Unicef i Argentina och till ”Läkare utan gränser” i Spanien.

 ”Läkare utan gränser” är en medicinsk-humanitär organisation som hjälper människor som hotas av väpnade konflikter, våld, epidemier och förbisedda sjukdomar, naturkatastrofer och som saknar tillgång till medicinsk vård.

Deras huvudsakliga mål är att hjälpa enskilda människor, inte stater och länder, och av den anledningen är deras insatser tidsbegränsade.

 Humanitära insatser är en solidarisk handling från ett medborgarsamhälle till ett annat, från person till person, som syftar till att värna om livet och lindra lidandet för andra människor: detta är vårt existensberättigande. Våra handlingar styrs av medicinsk etik och principerna om opartiskhet, oberoende och neutralitet, vilket återspeglas i vår Magna Carta.

 Publiceringen av Alejandros roman i Argentina är nära förestående och han har redan fått ett förskott på royaltyn med en betydande summa pengar som går till Unicef för att marknadsföra deras nya vaccinprogram.